قیمت کامپوزیت دندان

قیمت کامپوزیت دندان 1402 | کامپوزیت ونیر قیمت

کامپوزیت دندان در یک جلسه در دندانپزشکی انجام می شود و مواد کامپوزیتی بصورت مستقیم بر روی دندان ها قرار میگیرند و توسط ابزارهای مخصوص کامپوزیت شکل میگیرند.

قیمت کامپوزیت دندان 1402 | کامپوزیت ونیر قیمت Read More »